• Moderní postupy v distanční péči a rehabilitačním lékařství

    Vědecká konference Moderní postupy v distanční péči a rehabilitačním lékařství
    je celorepublikové propojení univerzit a jejich studentů
    bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.

Tato událost se koná pod záštitou Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze,
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
Sekce Telemedicíny České společnosti lékařské fyziky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Druhý ročník konference "Moderní postupy v distanční péči a rehabilitačním lékařství" se uskuteční 11. - 12. 4. 2024 v Praze. Bližší informace a místo konání budou doplněny v následujících dnech.

Konference "Moderní postupy v distanční péči a rehabilitačním lékařství" je skoro za dveřmi, koná se již tento pátek. 🗓
Rádi bychom vyjádřili vděčnost všem našim sponzorům, kteří tuto událost umožnili.

🙏 Velké poděkování patří firmě CEEOR za jejich podporu. Závěrem konference bude vyhlášena speciální (velmi štědrá)
Cena firmy CEEOR: CENA ZA PRAKTICKOU APLIKACI METOD ZDRAVOTNĚ-EKONOMICKÉ ANALÝZY NA REÁLNÝCH DATECH A
PRÁCE S VELKÝMI DATY
. 🏆

V neposlední řadě také velké díky firmám Homebalance s.r.o., Future Analyticz s.r.o., CleverTech s.r.o. a časopisu CHIP,
který věnuje své aktuální číslo každému účastníkovi konference.

Buďte s námi na dni plném zajímavých vědeckých příspěvků.
Těšíme se na vás!

Luisa Šedivcová

Event Director

Napsali o nás

1. Odborníci: Telemedicína pomáhá zvýšit efektivitu léčby a šetřit náklady

Speciální instrukce:
Datum: 15.09.2023 16:33:48
Klíčová slova ČTK: ČR, zdraví, věda, FBMI ČVUT, Kladno

Praha 15. září (ČTK) - Telemedicína pomáhá zvýšit efektivitu léčby a šetřit náklady.
K rychlejšímu zapojení do běžné praxe brání poměrně vysoká konzervativnost
zdravotnického systému, chybí i pravidla pro nastavení úhrad pojišťoven.
ČTK to na dnešní vědecké konferenci, zaměřené na moderní postup v distanční péči,
řekla pořadatelka Luisa Šedivcová z katedry informačních technologií Fakulty biomedicínského
inženýrství (FBMI) ČVUT.

Telemedicína zahrnuje používání informačních a komunikačních technologií pro
poskytování zdravotních služeb na dálku včetně kyberbezpečnosti. Rozvoj digitálních
technologií umožňuje podle odbornice nejen monitoring pacientů na dálku, ale také jejich
diagnostiku či léčbu v domácím prostředí, například v oblasti rehabilitací, ale i dalších.

Jedním z oborů, které se aktuálně rychle rozvíjejí, je telerehabilitační péče. Příkladem je
systém HomeBalance, který tvoří speciální plošina, na které pacient doma cvičí, tablet,
software a cloudové úložiště. Podporu na dálku může zajišťovat terapeut i technik.
Slouží například pacientům po cévní mozkové příhodě, s Parkinsonovou chorobou, poruchou
rovnováhy a dalším.

Využívají jej nejen nemocnice, domovy pro seniory či rehabilitační ústavy, ale vědci už
také dokončili řadu studií zaměřených na domácí péči. Jednak prokázaly,
že telerehabilitace je účinnou alternativou standardní rehabilitace, zároveň může sloužit i
jako doplnění běžné terapie. "Výhodou je úspora času i nákladů, a to pro systém i pro
pacienta," uvedla Karla Mothejlová z FBMI ČVUT.

Nejen do rehabilitační péče se také postupně zapojují i nástroje umělé inteligence a
virtuální reality. Umělá inteligence (AI) umí pomoci třeba s diagnostikou takzvané
diabetické retinopatie, což je zjednodušeně porucha zraku způsobená cukrovkou.
AI posuzuje snímky očního pozadí a výsledky studie ukázaly, že její výsledky jsou zcela
srovnatelné s experty a v některých hlediscích je i převyšují. "Bezpečnost nasazení
tohoto prostředku je velmi vysoká pro běžnou klinickou praxi," dodal Matěj Adam ze
společnost Aireen.

Telerehabilitace se v ČR užívá i při onkologické léčbě. Podle lékařky Marie Tiché se užívají
například telefonické konzultace, videohovory, mobilních aplikace pro zaznamenání
pohybové aktivity a také technologii Spirogym, pomocí které může lékař na dálku
prostřednictvím aplikace a speciálního zařízení sledovat, jak pacient procvičuje dýchací
svaly.

Další oblastí telemedicíny je třeba teleošetřovatelství neboli ošetřovatelství na dálku.
Jeho cílem je kromě jiných doplnění dostupnosti ošetřovatelek, snížení nákladů, zvýšení
komfortu pacientů.

sbe rdo

ČTK

Je nám ctí, že naši konferenci podpořili tito sponzoři. Přidejte se k nim i Vy!

08:30 - 09:00
Registrace účastníků

09:00 - 09:15
ZAHÁJENÍ KONFERENCE

Úvodní slovo: 
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

09:15 - 12:00
BLOK 1: KONCEPT E-HEALTH, TELEMEDICÍNA A TELEREHABILITACE

Sekci zahájí vyzvaná přednáška
prof. MUDr. Martina Matoulka, Ph.D.,
z 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

coffee break
10:15 - 10:45

+ BLOKOVÁ DISKUZE NA ZÁVĚR

12:00 - 12:45
Oběd

13:00 - 15:15
BLOK 2: ASISTIVNÍ TECHNOLOGIE, APLIKACE UMĚLÉ INTELIGENCE A JEJÍ VYUŽITÍ

Sekci zahájí vyzvaná přednáška
doc. JUDr. Jana Koloucha, Ph.D.,
ze zájmového sdružení právnických osob CESNET

coffee break
14:30 - 14:45

+ BLOKOVÁ DISKUZE NA ZÁVĚR

15:15 - 17:30
BLOK 3: PRAKTICKÉ VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ V TELEREHABILITACI

coffee break
16:15 - 16:30

+ BLOKOVÁ DISKUZE NA ZÁVĚR

17:45 - 17:50
VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH PŘÍSPĚVKŮ
Z KAŽDÉ SEKCE

17:50 - 17:55
Cena firmy CEEOR, s.r.o.:
"CENA ZA PRAKTICKOU APLIKACI METOD ZDRAVOTNĚ-EKONOMICKÉ ANALÝZY NA REÁLNÝCH DATECH A PRÁCE S VELKÝMI DATY"

Zakončení oficiální části konference

18:00 - 19:30
DEGUSTACE RUMŮ
S ODBORNÝM VÝKLADEM

Moderní postupy v distanční péči
a rehabilitačním lékařstv
í

Konference se koná pod záštitou
FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK
Sekce Telemedicíny ČSLF ČLS JEP

MÍSTO KONÁNÍ

Česká lékařská společnost
Jana Evangelisty Purkyně, z. s.
LÉKAŘSKÝ DŮM

Sokolská 490/31
Praha 2

Česká republika

I. ročník studentské vědecké konference je podpořený Studentskou grantovou soutěží ČVUT.
Číslo grantu: SVK/60/23/F7
Odpovědná osoba: Šedivcová Milada Luisa, Mgr.

***) změna programu vyhrazena