Moderní postupy v distanční péči a rehabilitačním lékařství

Propojením klinické a technické sféry si konference klade za cíl umožnit bližší kontakt a
navázání spolupráce napříč těmito obory, a tím naplnit odkaz biomedicínského inženýrství.

Bližší informace o programu druhého ročníku budou průběžně doplňovány.