Luisa Šedivcová

Event Director

Luisa je klinickou specialistkou, která se zaměřuje na propojení oblasti IT a technologií se zdravotnictvím.
Její zkušenosti nacházejí uplatnění ve zdravotnických zařízeních jako jsou nemocnice, rehabilitační ústavy a
další podobná zařízení, kde se věnuje zpracování pacientských dat a implementaci moderních technologií.

Zároveň je výzkumníkem specializujícím se na oblast telemedicíny a telerehabilitace. Pracuje na Univerzitě Karlově -
1. lékařské fakultě a ČVUT FBMI, kde také působí jako odborná asistentka.
Zajišťuje výuku pro studenty fyzioterapie na ČVUT v Praze, Fakultě biomedicínského inženýrství - Katedra zdravotnických věd a ochrany populace.

Poskytuje také poradenské služby v oblasti hodnocení zdravotnických prostředků podle předpisů EU 2017/745.
Je vedoucí fyzioterapeutkou v soukromém zdravotnickém zařízení Homebalance s.r.o.

Aneta Buchtelová

Event Manager

Aneta působí jako odborná asistentka na Univerzitě Karlově, konkrétně na 1. lékařské fakultě a Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického. Její specializace se soustřeďuje na dynamickou oblast telemedicíny, eHealth a propojení biologie a medicíny s moderními technologiemi. Je klinickou specialistkou s bohatými znalostmi z oblastí zdravotnictví a klinického výzkumu.

Aneta se s vášní věnuje zdokonalování zdravotnických systémů a péči o pacienty, a proto byla aktivním účastníkem různých výzkumných projektů zaměřených na optimalizaci lékařských postupů a zavádění nových léčebných metod.
Její cenné zkušenosti ohledně zdravotnických procesů a analýzy pacientských dat přispěly k úspěšnému vývoji inovativních strategií pro optimalizaci péče o pacienty.

Anetiny pracovní zkušenosti zahrnují spolupráci s předními odborníky v oblasti zdravotnictví, akademickými institucemi a dalšími organizacemi s cílem identifikovat oblasti pro zlepšení léčebných přístupů a péče o pacienty a implementaci nových řešení.

Ladislav Habiňák

Event Manager

Ladislav je datový analytik působící na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického,
kde se zaměřuje na prediktivní modelování a metody umělé inteligence, které pomáhají odhalit vzory a korelace
v datech v oblasti telemedicíny a eHealth.

Dále se věnuje vývoji IT nástrojů, přispívajících k lepší komunikaci s pacientem a
tím zvyšujících potenciál adherence k léčbě.

Ladislav má desetiletou praxi v soukromém sektoru, momentálně působí ve společnosti Barclays na pozici Vice President of Data Science. Ve svojí kariéře vedl přes 30 analytických projektů, ve kterých aplikoval kombinaci rigorózních znalostí statistiky a kreativních řešení, přispívajícím k dosažení strategických cílů společností v širokém spektru odvětví ekonomiky.

Dominika Vosyková

Event Manager

Dominika je hlavní koordinátorka projektu, kdy má na starost zařídit a vyřešit “ty věci, které nejsou vidět”.

Jestli je v něčem doma, je to schopnost vystihnout podstatu věci a estetična. Pořádání akcí ji fascinuje nejen coby marketingový nástroj, ale také coby všemocný prostředek k budování vztahů, řešení složitých situací, k růstu jednotlivců i celé společnosti.
Ze stejného důvodu miluje pořádání oslav, rautů a celkově zařizování všeho spojeného s cateringem.

Dominika prošla dlouhou cestou od domací kuchařky až po konkurz v Masterchef Česko.
Svoje zkušenosti následně předává do plánování akcí.

Michaela Gaea Čolakovová

Webmaster & IT Support