Napsali o nás

Ohlédnutí za konferencí Moderní postupy v distanční péči a rehabilitačním lékařství

Konference Moderní postupy v distanční péči a rehabilitačním lékařství se stala ojedinělou událostí zprostředkující možnost setkání odborníků, akademiků a studentů v oboru distanční péče a rehabilitace. Konference se konala 15. 9. 2023 a byla spolupořádána Fakultou biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického, 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Sekcí Telemedicíny České společnosti lékařské fyziky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Konference nabídla účastníkům řadu zajímavých přednášek a diskusí o moderních trendech a inovacích v oblasti distanční péče a rehabilitace. Na konferenci zazněly […]

Read More

Telemedicína pomáhá zvýšit efektivitu léčby a šetřit náklady

Praha 15. září (ČTK) – Telemedicína pomáhá zvýšit efektivitu léčby a šetřit náklady.K rychlejšímu zapojení do běžné praxe brání poměrně vysoká konzervativnostzdravotnického systému, chybí i pravidla pro nastavení úhrad pojišťoven.ČTK to na dnešní vědecké konferenci, zaměřené na moderní postup v distanční péči,řekla pořadatelka Luisa Šedivcová z katedry informačních technologií Fakulty biomedicínskéhoinženýrství (FBMI) ČVUT. Telemedicína zahrnuje používání informačních a komunikačních technologií proposkytování zdravotních služeb na dálku včetně kyberbezpečnosti. Rozvoj digitálníchtechnologií umožňuje podle odbornice nejen monitoring pacientů […]

Read More