Praha 15. září (ČTK) – Telemedicína pomáhá zvýšit efektivitu léčby a šetřit náklady.
K rychlejšímu zapojení do běžné praxe brání poměrně vysoká konzervativnost
zdravotnického systému, chybí i pravidla pro nastavení úhrad pojišťoven.
ČTK to na dnešní vědecké konferenci, zaměřené na moderní postup v distanční péči,
řekla pořadatelka Luisa Šedivcová z katedry informačních technologií Fakulty biomedicínského
inženýrství (FBMI) ČVUT.

Telemedicína zahrnuje používání informačních a komunikačních technologií pro
poskytování zdravotních služeb na dálku včetně kyberbezpečnosti. Rozvoj digitálních
technologií umožňuje podle odbornice nejen monitoring pacientů na dálku, ale také jejich
diagnostiku či léčbu v domácím prostředí, například v oblasti rehabilitací, ale i dalších.

Jedním z oborů, které se aktuálně rychle rozvíjejí, je telerehabilitační péče. Příkladem je
systém HomeBalance, který tvoří speciální plošina, na které pacient doma cvičí, tablet,
software a cloudové úložiště. Podporu na dálku může zajišťovat terapeut i technik.
Slouží například pacientům po cévní mozkové příhodě, s Parkinsonovou chorobou, poruchou
rovnováhy a dalším.

Využívají jej nejen nemocnice, domovy pro seniory či rehabilitační ústavy, ale vědci už
také dokončili řadu studií zaměřených na domácí péči. Jednak prokázaly,
že telerehabilitace je účinnou alternativou standardní rehabilitace, zároveň může sloužit i
jako doplnění běžné terapie. „Výhodou je úspora času i nákladů, a to pro systém i pro
pacienta,“ uvedla Karla Mothejlová z FBMI ČVUT.

Nejen do rehabilitační péče se také postupně zapojují i nástroje umělé inteligence a
virtuální reality. Umělá inteligence (AI) umí pomoci třeba s diagnostikou takzvané
diabetické retinopatie, což je zjednodušeně porucha zraku způsobená cukrovkou.
AI posuzuje snímky očního pozadí a výsledky studie ukázaly, že její výsledky jsou zcela
srovnatelné s experty a v některých hlediscích je i převyšují. „Bezpečnost nasazení
tohoto prostředku je velmi vysoká pro běžnou klinickou praxi,“ dodal Matěj Adam ze
společnost Aireen.

Telerehabilitace se v ČR užívá i při onkologické léčbě. Podle lékařky Marie Tiché se užívají
například telefonické konzultace, videohovory, mobilních aplikace pro zaznamenání
pohybové aktivity a také technologii Spirogym, pomocí které může lékař na dálku
prostřednictvím aplikace a speciálního zařízení sledovat, jak pacient procvičuje dýchací
svaly.

Další oblastí telemedicíny je třeba teleošetřovatelství neboli ošetřovatelství na dálku.
Jeho cílem je kromě jiných doplnění dostupnosti ošetřovatelek, snížení nákladů, zvýšení
komfortu pacientů.


Speciální instrukce:
Datum: 15.09.2023 16:33:48
Klíčová slova ČTK: ČR, zdraví, věda, FBMI ČVUT, Kladno

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *