Post Tagged with: "ČTK"

Telemedicína pomáhá zvýšit efektivitu léčby a šetřit náklady

Praha 15. září (ČTK) – Telemedicína pomáhá zvýšit efektivitu léčby a šetřit náklady.K rychlejšímu zapojení do běžné praxe brání poměrně vysoká konzervativnostzdravotnického systému, chybí i pravidla pro nastavení úhrad pojišťoven.ČTK to na dnešní vědecké konferenci, zaměřené na moderní postup v distanční péči,řekla pořadatelka Luisa Šedivcová z katedry informačních technologií Fakulty biomedicínskéhoinženýrství (FBMI) ČVUT. Telemedicína zahrnuje používání informačních a komunikačních technologií proposkytování zdravotních služeb na dálku včetně kyberbezpečnosti. Rozvoj digitálníchtechnologií umožňuje podle odbornice nejen monitoring pacientů […]

Read More