Post Tagged with: "ročník 2023"

Střípky z prvního ročníku konference

Ráda bych s Vámi ještě jednou sdílela střípky z konference Moderní postupy v distanční péči a rehabilitačním lékařství,která se konala 15. 9. 2023. Níže jsem si dovolila sdílet vybrané příspěvky konference: Ing. Karla Mothejlová seznámila posluchače s výsledky analýzy klinické účinnosti a efetivity platformy Homebalance v distanční péči. Mgr. Kateřina Pilátová představila výsledky projektu změn zdrojové elektrické aktivity v sLORETA zobrazení při použití virtuální reality a při běžné zrcadlové terapii s variantou taktilní a haptické stimulace horní končetiny. Ing. […]

Read More

Ohlédnutí za konferencí Moderní postupy v distanční péči a rehabilitačním lékařství

Konference Moderní postupy v distanční péči a rehabilitačním lékařství se stala ojedinělou událostí zprostředkující možnost setkání odborníků, akademiků a studentů v oboru distanční péče a rehabilitace. Konference se konala 15. 9. 2023 a byla spolupořádána Fakultou biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického, 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Sekcí Telemedicíny České společnosti lékařské fyziky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Konference nabídla účastníkům řadu zajímavých přednášek a diskusí o moderních trendech a inovacích v oblasti distanční péče a rehabilitace. Na konferenci zazněly […]

Read More

Telemedicína pomáhá zvýšit efektivitu léčby a šetřit náklady

Praha 15. září (ČTK) – Telemedicína pomáhá zvýšit efektivitu léčby a šetřit náklady.K rychlejšímu zapojení do běžné praxe brání poměrně vysoká konzervativnostzdravotnického systému, chybí i pravidla pro nastavení úhrad pojišťoven.ČTK to na dnešní vědecké konferenci, zaměřené na moderní postup v distanční péči,řekla pořadatelka Luisa Šedivcová z katedry informačních technologií Fakulty biomedicínskéhoinženýrství (FBMI) ČVUT. Telemedicína zahrnuje používání informačních a komunikačních technologií proposkytování zdravotních služeb na dálku včetně kyberbezpečnosti. Rozvoj digitálníchtechnologií umožňuje podle odbornice nejen monitoring pacientů […]

Read More

Poděkování sponzorům

Konference „Moderní postupy v distanční péči a rehabilitačním lékařství“ je skoro za dveřmi, koná se již tento pátek. Rádi bychom vyjádřili vděčnost všem našim sponzorům, kteří tuto událost umožnili. 🙏 Velké poděkování patří firmě CEEOR za jejich podporu. Závěrem konference bude vyhlášena speciální (velmi štědrá)Cena firmy CEEOR: CENA ZA PRAKTICKOU APLIKACI METOD ZDRAVOTNĚ-EKONOMICKÉ ANALÝZY NA REÁLNÝCH DATECH APRÁCE S VELKÝMI DATY. 🏆 V neposlední řadě také velké díky firmám Homebalance s.r.o., Future Analyticz s.r.o., CleverTech […]

Read More