Ráda bych s Vámi ještě jednou sdílela střípky z konference Moderní postupy v distanční péči a rehabilitačním lékařství,
která se konala 15. 9. 2023. Níže jsem si dovolila sdílet vybrané příspěvky konference:

Ing. Karla Mothejlová seznámila posluchače s výsledky analýzy klinické účinnosti a efetivity platformy Homebalance v distanční péči.

Mgr. Kateřina Pilátová představila výsledky projektu změn zdrojové elektrické aktivity v sLORETA zobrazení při použití virtuální reality a 
při běžné zrcadlové terapii s variantou taktilní a haptické stimulace horní končetiny.

Ing. Martin Zubek nastínil definici standardů pro použití k dosažení interoperability v českých nemocnicích, a co je nutné udělat na straně poskytovatelů softwarových řešení v horizontu následujících několika let při tvorbě tzv. afinitních domén.

Doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D., představil zejména bezpečnostní a právní limity využívání asistivních technologií a „umělé inteligence“ v péči
o pacienta. Sekundárním cílem pak bylo představení vhodného „riskbased“ postupu při zavádění asistivní technologie do praxe,
zejména s ohledem na kybernetickou bezpečnost a ochranu osobních údajů.

Ing. Matej Adam, MBA, seznámil posluchače se zavedením screeningu diabetické retinopatie mimo ambulance očních lékařů,
s využitím AI prostředků vzdálené diagnostiky a představení prakticky nasazeného systému AI v ambulantní praxi. Aireen a.s.

Ing. Konstantin Novikov, Ph.D., MBA, ukázal možností provádění kvalitní a zároveň efektivní rehabilitace prostředníctvím virtuální reality
jako nástroje sdílení Best Practice v rehabilitaci. VR Medical

PhDr. Kristyna Hoidekrova, Ph.D., popsala aplikované modely telerehabilitace v klinické i sociální praxi.

Ing. Aleš Příhoda sdílel první zkušenosti s implementací technologií a průběžnými výsledky inovačních projektů lázeňských hotelů a
resortů skupiny ROYAL SPA.

Ing. Alina Huseynli, MBA, shrnula aktuální stav poznání technologických inovací v oblasti lázeňské léčebně rehabilitační péče pomocí virtuální reality (VR). Nové léčebné metody v kombinaci s možnostmi VR umožňují nastavení rehabilitace na základě sledování pohybu pacienta a vyhodnocování individuální progrese, což je zásadní pro maximalizaci celkového efektu lázeňské léčby.

Mgr. Aneta Buchtelová a Mgr. Ladislav Habinak, MBA, seznámili posluchače s tématem „Asistivní systém pro pacienty s obezitou využívající prvky AI“ přinesla pohled na problematiku využití AI metod a pokročilých algoritmů ve zdravotnictví.

Tomas Mixa představil konkrétní projekt v podpoře zdraví na výrobním pracovišti i s prezentací dosažených výsledků ZdravýPodnik, s.r.o.

Mgr. Bc. Jitka Bonková Sýkorová prezentovala observační studii ověřující funkčnost a přesnost měření pomocí chytrého náramku
pro monitoring pohybu horní končetiny v reálných podmínkách. 

Ing. Romana Svobodová přednesla příspevěk týkající se primární analýzy klinické a nákladové efektivity technologie Homebalance.

Comments are closed.